Загвар Хүчин чадал (тонн) Хүрээ (мм) Даралт кг/см2 Жин Ажиллах горим Багажны цуглуулга Пин хэмжээ
Диаметрийн доод хэмжээ (мм) Диаметрийн дээд хэмжээ (мм) Уртын доод хэмжээ (мм) Уртын дээд хэмжээ (мм)
HEPP-100 M 100 350 650 205 Гар насос 19.3 – 60,2 мм диаметр, 10 сэт 19.3 60.2 160 320
HEPP-100 E 100 350 650 205 Цахилгаан насос 19.3 – 60,2 мм диаметр, 10 сэт 19.3 60.2 160 320
HEPP-150 M 150 350 650 375 Гар насос 19.3 – 60,2 мм диаметр, 12 сэт 22 70 311 365
HEPP-150 E 150 350 650 375 Цахилгаан насос 19.3 – 60,2 мм диаметр, 12 сэт 22 70 311 365