Загвар Хүчин чадал

(цохилт тутамд)

Цохих хурд Дарах Буцах Холбогдох

ачаалал

HP Жин
HEM-UC/200T 1961кН/200Tонн 1560мм/мин 228мм/мин 2820мм/мин 11кВ/15HP 5,100кг (approx.)
HEM-UC/250T 2451кН/250Tонн 2100мм/мин 276мм/мин 3780мм/мин 15кВ/20HP 5,300кг (approx.)
HEM-UC/300T 2942кН/300Tонн 2100мм/мин 330мм/мин 4140мм/мин 18.75кВ/25HP 6,500кг (approx.)
HEM-UC/350T 3432кН/350Tонн 1890мм/мин 270мм/мин 4004мм/мин 22.5кВ/30HP 7,200кг (approx.)
HEM-UC/400T 3922кН/400Tонн 2160мм/мин 360мм/мин 3690мм/мин 30кВ/40HP 8,100кг (approx.)