Загвар Хүч

/TORQUE

Тэнхлэгийн минутанд

эргэх хурд/SPINDLE RPM

Газраас тэнхлэг хүртэлх өндөр

/FLOOR TO SPINDLE HEIGHT

Тэнхлэгийн даац/MAX WEIGHT

ALLOWED ON SPINDLE

Төхөөрөмжийн

жин

Урт Өндөр Гүн Хүчин

чадал

HEM TW/L 8500 Нм 2 1600мм 6000 кг 1550 кг 1600мм 1900мм 1250mмм 3.75 кВ