Загвар Хүчин чадал (тонн) Хүрээ (мм) Даралт кг/см2 Жин Ажиллах горим Багажны цуглуулга Пин хэмжээ
Диаметрийн доод хэмжээ (мм) Диаметрийн дээд хэмжээ (мм) Уртын доод хэмжээ (мм) Уртын дээд хэмжээ (мм)
HEPP-30 M 30 200 650 45 Гар насос 19.3 – 36.2 мм диаметр, 3 сэт 19.3 36.2 90 170
HEPP-30 E 30 200 650 45 Цахилгаан насос 19.3 – 36.2 мм диаметр, 3 сэт 19.3 36.2 90 170
HEPP-50 M 50 250 650 83.5 Гар насос 19.3 – 36.4 мм диаметр, 3 сэт 19.3 36.4 133 178
HEPP-50 E 50 250 650 83.5 Цахилгаан насос 19.3 – 36.4 мм диаметр, 3 сэт 19.3 36.4 133 178