Загвар Хүчин чадал (тонн) Хүрээ (мм) Даралт кг/см2 Жин Ажиллах горим Багажны цуглуулга Пин хэмжээ
Диаметрийн доод хэмжээ (мм) Диаметрийн дээд хэмжээ (мм) Уртын доод хэмжээ (мм) Уртын дээд хэмжээ (мм)
HEPP-200 M 200 350 650 630 Гар насос 19.3 – 76.2 мм диаметр, 15 сэт 19.3 76.2 311 415
HEPP-200 E 200 350 650 630 Цахилгаан насос 19.3 – 76.2 мм диаметр, 15 сэт 19.3 76.2 311 415
HEPP-230 M 230 350 650 680 Гар насос 85 мм диаметр хүртэл, 7 сэт 22 85 311 415
HEPP-230 E 230 350 650 680 Цахилгаан насос 85 мм диаметр хүртэл, 7 сэт 22 85 311 415
HEPP-300 M 300 600 700 1420 Гар насос 85 мм диаметр хүртэл, 15 сэт 22 85 290 500
HEPP-300 E 300 600 700 1420 Цахилгаан насос 85 мм диаметр хүртэл, 16 сэт 22 85 290 500